Onze woorden hebben scheppende kracht.
Bouw je mee aan een liefdevolle wereld?
Het is NU de tijd om samen met God op te staan en te bouwen aan een liefdevolle wereld. Alles begint in de geest waarna het uitspreken van wat je wilt creeren in geloof en vertrouwen de volgende scheppingskracht is.
Ik heb in dit filmpje mijn gebed/intentie uitgesproken. Ik nodig je uit deze te beamen en/of je eigen gebed/intentie toe te voegen zodat we een krachtig gebed met elkaar gaan bouwen voor een liefdevolle wereld.

Met behulp van de Schepper van Hemel en aarde die puur liefde is en enkel Licht
met hulp van Jezus die gegeven is alle macht in hemel en op aarde en met de hulp en leiding van de Heilige Geest  en de engelen van God gaan we samen bouwen aan een liefdevolle wereld.
Liefde en Licht zijn veel sterker dan haat en duisternis.
De aarde zal vol zijn van liefde en vrede
Elk onrecht, misbruik en elke leugen zal ontmanteld worden en van de aarde verwijderd worden.
De rijkdommen van de aarde zullen eerlijk verdeeld worden
Elk individu zal in waarde erkend worden en ondersteund worden zijn/haar eigen authentieke zelf tot bloei te brengen en zijn/haar mooie dromen te verwezenlijken met hulp van God.
Mensen zullen niet meer over elkaar heersen en er zal geen oorlog meer zijn.
Er zal liefde, vrede en blijdschap zijn over heel de aarde.
We zullen een liefdevolle samenleving bouwen waarin Gods liefde centraal staat en waarin we in een liefdevolle verbinding met onszelf en onze naaste leven, met liefde en eerbied voor de schepping.
We zullen samenwerken met de schepping waarin God zoveel liefde, schoonheid en wijsheid heeft gelegd en haar niet langer misbruiken.
Techniek, kennis en wetenschap zal staan ten dienste van de samenleving en de schepping en haar niet langer schaden en uitbuiten
Inzicht, wijsheid en kennis zal ingezet worden om gezonde voeding te produceren in liefdevolle en respectvolle samenwerking met de natuur. Roofbouw, giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie zal niet meer toegepast worden.
Met elkaar zullen we de aarde helen
Er zal voldoende schone energie zijn voor iedereen doordat de kennis die hiervoor aanwezig is, vrijgegeven zal worden
Door gezonde levensstijl en door God gegeven kennis en wijsheid zal elke ziekte verdwijnen van de aarde.
De aarde zal vol zijn van Gods heerlijkheid en de mens zal groeien in haar goddelijke bestemming

Plaats hieronder je eigen gebedsintentie