Holistische gezondheidszorg vanuit liefde

Gezondheid is een belangrijke schakel voor geluk. Ziekte en lijden horen niet bij ons. We zijn geschapen om gelukkig te zijn, liefdevolle relaties te ontwikkelen en plezier te beleven.
Ziekte belemmert ons om te leven zoals dat is bedoelt.

Ziekte ontstaat door onbalans in ontvangen en geven. Een mens is geen machine maar een levend organisme met een behoefte aan liefde. Als geven en ontvangen uit balans raken komt er een vorm van lijden.
Liefde is de levensbehoefte van ieder mens. Zonder liefde gaan we dood.

Ons lichaam heeft een enorm regeneratie/herstellend vermogen maar er zijn grenzen.

Om ziekte in de wereld te overwinnen moeten we niet steeds betere medicijnen en therapieen ontwikkelen maar moeten we zoeken naar een nieuw balans in geven en ontvangen op globaal niveau.
De wereld is ziek. De maatschappij is ziek. We zijn ziek in ons denken.

Mensen die in balans leven vanuit liefde zijn veel minder vaak ziek en hebben een grotere weerstand.
Stress, angst, bezorgheid, boosheid en negatief denken maken ons vatbaarder voor ziektes en liggen zelfs ten grondslag aan een aantal ziektes.
Naast een gezonde geest is gezond eten, voldoende bewegen natuurlijk ook van groot belang maar ook verstandig omgaan met ons lichaam en eten vloeit voort uit liefde voor onszelf.

Gezond leven begin als een bewustwordingsproces in onze geest. Als we Liefde toelaten in ons leven hoeven we niet zonodig meer te presteren om geliefd te worden en kunnen we gaan leven zoals het bedoeld is vanuit liefde gedreven.
In Liefde is alles aanwezig wat we nodig hebben. Als we vanuit Liefde leven komt alles in balans. Liefde is de grote kracht achter de schepping. Alles is ontstaan vanuit Liefde en komt tot herstel in Liefde.

Het mooie van Liefde is dat we deze gratis en voor niks mogen ontvangen. Het vereisst alleen een keuze van ons hart om ons lage ego los te laten en Liefde toe te laten ons leven te veranderen.

Een gezonde wereld ontstaat niet door de zich steeds verder ontwikkelene gezondheidszorg maar door het weer in balans komen van de aarde en het leven daarop vanuit Liefde. Als we in balans zijn hebben we geen medicijnen of therapieen meer nodig omdat ziekte zich niet meer kan manifesteren. Of als deze zich al aandient er spoedige genezening is vanuit Liefde alleen.

Dit veranderingsproces tot heling begint in ons eigen hart. Maak een keus en laat Liefde toe veranderingen aan te brengen in je leven in kleine en grotere keuzes en je zult ervaren dat geluk en voldoening je leven gaat binnenstromen en dat Liefde wonderen kan verrichten.

Gezondheid heeft dan ook alles te maken naar het leren luisteren naar de stem van Liefde. Goede keuzes maken voor jezelf en voor je gezin.

Gezondheid is meer dan een gezond lichaam. Het is leven in harmonie met onze geest, ziel en lichaam, met onze Schepper, onze naaste en de schepping om ons heen.
De Schepper heeft de schepping zo geschapen dat er voor elke verstoring een oplossing binnen handbereik is. De natuur bevat veel krachtige genezende eigenschappen. Als we ons weer leren openstellen en luisteren naar ons hart, ons lichaam en afstemmen op de Schepper, zullen we in staat zijn op een heel eenvoudige en natuurlijke wijze veel ziektes te genezen zonder enige ingreep.

Om ons heen groeit ook veel meer heel gezond voedsel dan wij denken of beseffen. Wij zijn gewend geraakt dat ons voedsel in de supermarkt ligt. Maar zo is het nooit bedoeld. Voedsel groeit om ons heen. Ook nu nog. Er is zoveel meer te eten van wat er om ons heen groeit dan we denken. De Schepper heeft voorzien. Wij zijn alleen de kennis en het vermogen kwijt geraakt om te weten wat goed voor ons is omdat we zo ver verwijderd zijn geraakt van de natuur en onze Schepper.

Zodra we niet langer meer bezig gaan met het verdienen van geld maar met oprecht zoeken naar het stimuleren van gezondheid, zal er een verschuiving plaatsvinden en er op korte termijn grote veranderingen gaan plaatsvinden in de gezondheidszorg, voedingsindustrie en politiek wat gaat leiden tot een snelle toename van de algemene gezondheid van de bevolking.

Alleen al het uit de schappen halen van tabak en de meest ongezonde voedingsmiddelen zal leiden tot een betere gezondheid van de bevolking.
Daarnaast zijn er nog veel meer eenvoudige stappen die gezet kunnen worden om de gezondheid van de bevolking te bevorderen als we niet langer bezig zijn met het grote geld.
Denk aan het stimuleren van de plaatselijke voedselproductie en oogst uit eigen bodem zodat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat en we optimaal gebruik maken van de diversiteit en de voedingswaarde die onze eigen omgeving ons aanreikt die aansluit bij onze eigen behoefte. De Schepper heeft de natuur zo gemaakt dat we altijd alles wat we nodig hebben kunnen vinden binnen handbereik. We zijn niet geschapen om hele grote afstanden af te moeten leggen voor onze dagelijkse behoeftes. Geluk en gezondheid is altijd dichtbij te vinden.
Zo zijn er veel eenvoudige stappen die gezet kunnen worden om het geluk en de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Als je wat ondersteuning nodig hebt in het zoeken naar innerlijk balans in je leven en je bent bereid naar de werkelijke oorzaak van je klachten te kijken en je vindt het fijn dit samen met God te doen. Dan kan ik je als geestelijk coach/gebedstherapeut wellicht hierbij helpen.