Duurzaamheid

Een door liefde gedreven maatschappij beheert verstandig, liefdevol en respectvol de aarde waarop zij leeft.
Als mensheid hebben we de laatste honderd jaar de aarde en haar grondstoffen, water, lucht, flora en fauna, behoorlijk belast.
Langzaam komen we tot het inzicht dat we zo niet langer door kunnen gaan. Tientallen jaren lang hebben de signalen van de aarde genegeerd en nu gaat het zich wreken. We moeten nu wel gaan nadenken over de toekomst en anders gaan leven om onszelf en de aarde te redden.

Steeds vaker wordt gesproken over duurzaamheid. Als we eerder hadden geluisterd naar de signalen van de aarde dan had het niet zover hoeven te komen. Maar de mens is eigenwijs. We luisteren zelf ook vaak niet voldoende naar de signalen van ons lichaam en gaan maar door totdat het lichaam ons dwingt te stoppen.

Ook de aarde waarop we leven begint nu duidelijk te protesteren en ons een halt toe te roepen. Tijd voor intensief zelfonderzoek en bezinning.
We kunnen de problemen laten oplossen door de ander maar we kunnen ook zelf actief betrokken zijn bij de oplossing van de zieke aarde.

Het is tijd om de aarde te helen voordat het te laat is. Het kan nog.
Dagelijks nemen we honderden besluiten. En in veel van die besluiten kunnen we kiezen een bijdrage te leveren aan het heling van de aarde.
We kunnen vaker de fiets pakken, bewuster omgaan met energie en water. We kunnen bewuster ons voedsel kopen en letten op ons afval. We kunnen bij aanschaf van nieuwe dingen bewuste keuzes maken voor duurzaamheid. Juist actief bezig zijn vanuit liefde met duurzaamheid uit respect voor de aarde zal een bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving op een mooie aarde.

Een duurzame ontwikkeling van de maatschappij met al haar aspecten, religie, familie, politiek, onderwijs, media, cultuur en business, behoren in goed balans rekening te houden met de drie P’s. People, Planet en Profit. Een goed balans in de liefdevolle verbinding tussen mensen, schepping en het beoogde doel is van belang om aan een liefdevolle duurzame samenleving op aarde te bouwen.

De grondslag voor duurzaamheid en heling van de aarde is liefde en vertrouwen. Angst zal ons niet helpen de aarde te helen. In de schepping is een geweldige geneeskracht aanwezig die vrijkomt door liefde en vertrouwen. Als wij met elkaar die weg gaan bewandelen en van daaruit gaan handelen naar vermogen, dan zal het tij zich keren en zullen we groeien naar een liefdevolle samenleving en zullen alle problemen tot een oplossing komen.