Door liefde gedreven wetenschap

Wetenschap is gebaseerd op de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens om de schepping te doorgronden en dingen te begrijpen.
De schepping is ook bedoeld om begrepen te worden en we mogen vanuit liefde en respect voor de schepping de natuurverschijnselen en natuurwetten onderzoeken en leren begrijpen.
De wetenschap door liefde gedreven houdt rekening met de schepping en heeft respect voor de schepping. Liefdevolle wetenschap is een toeschouwer en verheft zich niet boven de schepping maar bestudeert haar om haar te kunnen begrijpen en vervolgens haar wetmatigheden, eigenschappen en krachten in te kunnen zetten voor het scheppen van een liefdevolle wereld.
Door liefde gedreven wetenschap dient de schepping en is nederig. Ze verheft zich niet boven de schepping en brengt de schepping geen schade aan maar eerbiedigt haar.
De schepping bevat voldoende voedsel en energie voor de hele mensheid als we het maar vanuit liefde beheren en verdelen.
Er zijn voldoende duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen die we kunnen benutten als geld en macht geen rol zou spelen.
Door liefde gedreven wetenschap kan zich snel ontwikkelen in goede dingen omdat ze niet geblokkeerd wordt door macht en politiek en niet gesponsord en gestuurd wordt door bedrijven met grote egoïstische belangen. Als ontdekkingen de mensheid dienen kan de mensheid die omarmen zonder zich zorgen te maken of andere producten en diensten overbodig worden. De liefdevolle wereld is immers blij met een positieve vooruitgang en is bereid om oude dingen die minder goed zijn los te laten.
Zo kunnen eenvoudig milieubelastende energie bronnen zoals olie vervangen worden door veel betere en goedkopere energie zonder dat de oliemachten daar een stokje voor steken en kunnen goedkopere en betere medicijnen vanuit natuurlijke producten snel dure en minder gezonde medicijnen vervangen zonder dan de farmaceutische industrie in opstand komt.
Door liefde gedreven wetenschap is niet op angst gebaseerd en misbruikt de ontdekkingen niet door er zoveel mogelijk geld aan te verdienen ten koste van de mensheid via het aanvragen en misbruiken van patenten.
Door liefde gedreven wetenschap maakt het leven steeds aangenamer en goedkoper en lost problemen in de wereld op, op een liefdevolle en milieuvriendelijke manier.
Door liefde gedreven wetenschap gaat nooit over grenzen van mensen heen maar respecteert de privacy en authenticiteit van het individu.
Zij respecteert het leven en manipuleert het leven niet maar dient en ondersteunt haar.
Genetische manipulatie van planten, dieren en mensen behoren niet tot het bereik van de wetenschap. Verregaande controle via camera’s, database en ander middelen zijn niet nodig in een liefdevolle maatschappij. Manipulatie door media, voedsel, straling, vaccinatie van mensen en groepen mensen en het inzetten van geheime controle middelen is niet waar de wetenschap voor bedoeld is.
Het gevaar van de verregaande wetenschap is dat we zoveel inzicht krijgen in hoe de schepping werkt inclusief de hersenen van de mensen en hun emoties dat het steeds meer mogelijk wordt om heel bewust en subtiel mensen te manipuleren.
Het is goed om zelf wakker te worden en je bewust te worden dat je een groot aandeel kunt hebben in aan een liefdevolle wereld en geen speelbal bent van een paar machthebbers.

Wat kan ik doen?

Wees op je hoede voor elke vorm van manipulatie via media. Angst is een slechte raadgever en als je dingen doet uit angst stimuleer je in de meeste gevallen de verkeerde industrie. Of het nu gaat om verzekeringen, medicijnen of vaccinatie. Maak zelf keuzes uit liefde en vertrouwen.
Gebruik zo weinig mogelijk gemanipuleerd voedsel maar maak gebruik van wetenschappelijke ontdekkingen die de mensheid en de schepping dient.
Ga niet teveel af op wat mensen zeggen maar onderzoek zelf zoveel mogelijk dingen. Er gaan veel leugens de ronde over heel veel zaken.
Wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn lang niet altijd te vertrouwen. Zeker niet als er groot geld mee gemoeid gaat. Vertrouw op je intuïtie en de liefde.
Door het internet kun je heel veel dingen zelf uitzoeken. Wees verstandig en onderzoek dingen en ga niet af op één onderzoek of verslag maar zoek meerdere bevestigingen.
Er worden heel veel mooie ontdekkingen gedaan in de wetenschap op gezondheid gebied en energie. Doe je voordeel er mee en onderzoek deze ontdekkingen. Het duurt jaren voordat het gemeengoed is en sommige ontdekkingen zijn niet populair bij de politiek of bij de industrie en worden onderdrukt vanwege de politieke of financiële nadelige gevolgen voor betreffende machten. Daarom is het zaak zelf op onderzoek te gaan zodat je profijt kunt hebben bij wetenschappelijke ontdekkingen die een bijdrage kunnen leveren aan een liefdevolle samenleving