Liefdevolle rechtvaardige regelgeving

Liefdevolle rechtvaardige regelgeving zorgt voor veiligheid, liefde en vrede.

In een liefdevolle samenleving is het belangrijk om afspraken te maken met elkaar vanuit liefde en respect. Betrouwbaarheid en respect zijn belangrijke elementen voor een liefdevolle samenleving. Er kan alleen harmonie tot stand komen als er een rechtvaardige en liefdevolle regelgeving is waarin met elkaar rekening wordt gehouden. Denk aan het verkeer. Je kunt alleen veilig van A naar B reizen als je goede verkeersregels hebt en iedereen zich daar aan houdt. Als we uitgaan van een liefdevolle samenleving is er geen groot apparaat nodig voor handhaving en strafrecht. Iedereen doet zijn best om zich aan de regels te houden vanuit liefde en respect en bewuste overtredingen zijn er niet. Er is alleen onderwijs en begeleiding en liefdevolle correctie nodig voor degene die de regels nog niet zo goed kennen. Het is onnodig en onjuist om iemand zwaar te straffen voor een overtreding waarvoor hij zijn best doet om die niet te doen. Het is arrogantie, respectloosheid, zich boven de wet verheven voelen, onbetrouwbaarheid die ertoe leidt dat liefde in de samenleving verkilt.

Wat zou de wereld er anders uitzien als iedereen elkaars grenzen zou respecteren en zich aan afspraken en beloftes en regels zou houden. Juist het overtreden van regels en niet nakomen van afspraken zorgt voor een kettingreactie van boosheid, irritatie, haat, geweld en leidt uiteindelijk tot grote spanningen en onrust en onvrede. Dit geldt overigens voor alle lagen van de samenleving. Van individuele overtredingen tot het niet nakomen van beloftes en afspraken op hoog niveau in de politiek. Van het te hard rijden tot het ondoorzichtig en onverantwoord omgaan met geld door grote banken. Betrouwbaarheid en respect voor regels en gezag zorg voor een klimaat van liefde en veiligheid en vrede zolang de regels rechtvaardig zijn. Dit geldt zowel in het gezin, school, werk en in de hele samenleving. Ik heb het hier niet over onrechtvaardige regelgeving maar over regels en afspraken die zijn ontstaan vanuit een liefdevolle samenleving. Met regels hoef je het niet eens te zijn om je er toch aan te houden. Regels zijn er juist omdat er veel verschillende meningen zijn en om met elkaar toch tot liefdevolle harmonie te komen. We kunnen gemakkelijk naar anderen gaan wijzen maar het gaat erom of wij zelf betrouwbaar zijn in de kleine en de grote zaken in ons leven. Door persoonlijke betrouwbaarheid draag je een steentje bij aan een liefdevolle wereld. Want liefde en betrouwbaarheid horen bij elkaar.

Als rechtstaat en politiek zelf niet meer aan eigen regels houd en corrupt en onrechtvaardig is, dan zit er niks anders op dan trouw te blijven aan je eigen innerlijk compas. Ieder mens heeft uiteindelijk rekenschap af te leggen aan God. We kunnen ons nooit verschuilen achter een ander bij onrechtvaardig handelen.