Door liefde gestuurde economie

De huidige economie is gebaseerd op kopen en verkopen en persoonlijke verrijking. Dat is geen goede basis voor een gezonde economie gebaseerd op liefde. Dat het wel degelijk mogelijk is om een economie te bouwen op liefde wil ik aantonen met onderstaande visie.

In een liefdevolle economie werk je niet om geld te verdienen maar verdien je geld om met je specifieke gaven en talenten een bijdrage te leveren aan een liefdevolle wereld. De nadruk ligt niet op het verdienen of het hebben van veel geld of macht maar de nadruk ligt op de vreugdevolle arbeid waarin je voldoening vindt om anderen met je kwaliteiten tot zegen te zijn. Deze arbeid wordt door anderen gewaardeerd met vergoeding. Een liefdevolle economie is gebaseerd op geven en ontvangen in plaats van kopen en verkopen. Een liefdevolle economie is gebaseerd op relatie. De mens staat centraal. Nooit het product of de dienst. De producten en diensten die worden ontwikkeld zijn allen ten dienste van een liefdevolle samenleving. Er komen geen producten of diensten op de markt die geen bijdrage leveren aan een liefdevolle en gezonde wereld.

Er worden geen kunstmatige behoeftes gecreëerd om een product op de markt te brengen. Ook wordt er geen misleidende reclame gebruikt maar een liefdevolle economie is transparant en ook ondernemingen en bedrijven dienen elkaar en vullen elkaar aan. Er bestaat geen concurrentie en broodnijd maar er is steeds overleg in liefde en respect in de markt van wie wat gaat doen. Het gaat er immers niet om wie het meeste geld verdient maar hoe je door samenwerking de mensheid nog beter kunt dienen.

De liefde is zo krachtig dat deze voorziet in alles wat nodig is. In liefde is wijsheid en inzicht en mogelijkheden om problemen op te lossen. Ondernemers zijn creatieve mensen die vooruitstrevend zijn in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het creëren van oplossingen van bepaalde noden in de maatschappij. Ondernemers ondernemen niet om geld te genereren maar ze genereren geld om te kunnen ondernemen vanuit liefde en een krachtige bijdrage te leveren aan een liefdevolle wereld.

Liefdevolle banken ondersteunen en helpen ondernemers de wereld liefdevolle en nog mooier te maken. Liefdevolle banken zijn betrouwbaar en brengen geen ondoorzichtige producten op de markt maar zijn transparant en geven niet meer geld uit dan ze hebben. Liefdevolle banken verdienen geld door het uitlenen van geld aan betrouwbare ondernemers en aan het betalingsverkeer.
Een prachtig initiatief is de Blije Bank. Een bank in opdichten met een deze normen en waarden uitdraagt.
Zie https://deblijeb.nl/

Een liefdevolle economie brengt uitsluitend producten op de markt die duurzaam zijn en houd rekening met mens en milieu in het productieproces. Een liefdevolle economie berekent uitsluitend eerlijke prijzen voor producten en diensten omdat het immers niet gaat om zoveel mogelijk geld verdienen maar om de samenleving en mensheid tot zegen te zijn.

Wat is mijn aandeel in een liefdevolle economie?

Ga met een juist intentie naar je werk en zie je werk als een manier om met je gaven en talenten mee te helpen aan een liefdevolle wereld. Klopt je werk niet zoek dan ander werk of ga jezelf omscholen zodat het wel klopt.
Koop zoveel mogelijk producten en diensten bij bedrijven die zo dicht mogelijk staan bij de visie van een liefdevolle economie. Op deze manier stimuleer je deze bedrijven en lever je een bijdrage aan een liefdevollere economie
Zorg dat het verlangen naar geld en macht uit je eigen hart verdwijnt en zuiver je intentie en motivatie naar liefde uit een dienstbaar hart.
Koop zelf producten en diensten die een bijdrage leveren aan een liefdevollere wereld en koop bewust in en let op duurzaamheid en milieu en vraag je af of je het product wel echt bijdraagt aan je geluk en of het een verantwoorde aankoop is.
Echt geluk gaat nooit ten koste van een ander. Producten en diensten mogen nooit ten koste gaan van mens en milieu. Je mag jezelf verwennen en genieten van al het goede van de schepping maar je geniet pas echt als alles klopt en anderen ook hebben kunnen genieten van de productie van het product waar jij van geniet. Dan klopt de stroom van liefde en is het voor iedereen tot zegen.