Liefde in spiritualiteit en godsdienst

Spiritualiteit, levensovertuigingen, godsdienst en religie is bedoeld om ons te helpen een beter mens te worden. De meeste van ons zullen het daarmee eens zijn. We verlangen allemaal naar een liefdevolle wereld waarin vrede, harmonie en schoonheid is en waarin we allemaal gelukkig zijn en in vrede naast en met elkaar leven. De meeste die in God of het goddelijke geloven zullen het er ook mee eens zijn dat God en het goddelijke de mens hierbij wil helpen. Hoe kan het dan zijn dat juist religie en godsdienst zoveel haat en oorlog en ellende heeft gebracht? Het wordt tijd dat we de strijdbijl gaan begraven en elkaar gaan ondersteunen en helpen te bouwen aan een liefdevolle wereld in plaats van elkaar om de oren te slaan met onze waarheid. In plaats van tegenover elkaar te gaan staan kunnen we ook gaan kiezen om van elkaar te leren en het verlangen naar liefde en een liefdevolle wereld in elkaar te herkennen. Juist de diversiteit aan culturen, gewoontes en gebruiken, levensovertuigingen en godsdiensten en religies kunnen elkaar aanvullen en elkaar versterken als we leren samenleven en samenwerken in liefde. Het is juist de angst die ons uit elkaar drijft en zorgt voor haat en oorlog. Als je gelooft in Liefde hoef je niet bang te zijn voor andere geloven en gebruiken. Liefde overstijgt alles en overwint alles. Als je de waarheid in je hart hebt kunt je je hart delen met anderen zonder angst en kun je van anderen leren zonder angst.

We leven allemaal op dezelfde aarde. We zijn met elkaar verbonden door onze genen. We stammen af van dezelfde voorouders. Niemand kan iemand anders overtuigen. Een overtuiging, een weten komt door openbaring van binnenuit. We kunnen wel onze inzichten met elkaar delen vanuit liefde en respect en van elkaar leren. Zolang we ons aan de leidraad van Liefde houden komen we steeds dichter tot elkaar en tot de Waarheid. De Waarheid achter alle dingen openbaart zich in Liefde. Daar waar mensen waarachtig samenkomen in Liefde met een oprecht verlangen door de Waarheid verlicht te worden, zal de Waarheid Zichzelf openbaren dwars door alle godsdiensten, religies, levensovertuigingen, culturen en verschillen heen. Mensen die beweren de Waarheid in pacht te hebben doen zichzelf te kort en sluiten zich af voor openbaring en medemensen en veroorzaken afgescheidenheid, oordeel en disharmonie en daardoor veel pijn en verdriet. Mensen die in Liefde zijn kunnen leren van anderen en wijzen niemand af. Juist het zelfinzicht dat je de Waarheid niet volledig bezit stelt je open om te leren en maakt je groots in nederigheid. Je mag ook zeggen dat je de Waarheid wel bezit maar dat deze zich ook mede openbaart via de medemens die op je pad komt als je dat liever wilt.

De hele schepping bevat goddelijke wijsheid en inzicht. Juist het zoeken naar verbinding in liefde en naar datgene wat ons samenbindt bewerkt een liefdevolle wereld en brengt ons dichter tot elkaar in liefde. Als deze Liefde gaat stromen, zal Deze alles helen. In de Bijbel staat een mooi stukje over de Liefde geschreven door Johannes de leerling van Jezus die een heel bijzonder band had met Jezus. Ik wil je vragen dit stukje te lezen en dan bij broeders en zusters je medemens invullen ongeacht geloof, cultuur of achtergrond, Jezus is ons voorgegaan in deze waarachtige Liefde.

1 Joh 4: 7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Wat kan ik doen? Leg je hoogmoed en trots af en probeer niet langer mensen te overtuigen van jouw waarheid maar ga delen in liefde en toon oprechte belangstelling in het verhaal van de ander. Je hoeft je geloof niet te verdedigen. De Waarheid kan heel goed zichzelf verdedigen. Je hoeft deze alleen te presenteren en te delen en anderen zullen het herkennen in hun hart. Je hoeft niet bang te zijn je geloofsovertuiging te verliezen. Liefde overstijgt alles en in Liefde is geen angst.
Mensen die misleid worden help je meer door lief te hebben dan door te oordelen en proberen te overtuigen. Als je liefhebt en vanuit liefde je hart deelt zullen harten opengaan voor hetgeen jij wilt delen en zullen mensen kunnen ontvangen wat jij hebt ontvangen.

Voor mij vertegenwoordigt Jezus als persoon de Waarheid omdat Hij door zijn leven en sterven een ongeëvenaarde liefde heeft laten zien zo zuiver en puur dat Hij voor mij de Waarheid is. Dat neemt echter niet weg dat ik lang niet overal antwoord op heb en dat ik nog veel kan leren van inzichten van andere mensen met andere geloofsovertuigingen of levensovertuigingen. Ik heb respect voor ieder medemens ongeacht geloof, cultuur, of achtergrond. Ik noem dit omdat ik geloof dat het mogelijk is om zelf een geloofsovertuiging te hebben en toch liefdevol met je medemens om te gaan die een andere overtuiging hebben. Geloof mag nooit een reden voor haat, nijd, en oorlog zijn.

Als mensen verlangen naar innerlijke rust en vrede en ze vragen hoe ze dat kunnen ervaren. Zal ik hen op Jezus wijzen omdat Hij voor mij de weg tot God is.