Liefdevolle Wereld

Bouwen aan een

 

Revolutionair Nieuw Werken

Een onderneming runnen waarbij het geluk van de werknemers centraal staat. Waar geen baas is, waar functies niet bestaan, waar medewerkers zelf mogen weten wanneer ze gaan werken en wat ze doen, waar medewerkers zelf hun salaris mogen bepalen. Een onderneming waarin iedereen voldoening vindt en met vreugde naar het werk gaat. Een onderneming op basis van liefde, vertrouwen en transparantie.
En last but not least, een onderneming die winstgevend is.

Dit lijkt een utopie. Toch heeft Ricardo Semler bewezen dat het mogelijk is. Door zijn revolutionaire maar zeer succesvolle manier van ondernemen heeft hij inmiddels wereldwijde bekendheid gekregen. De Braziliaanse ondernemer Ricardo is inmiddels een van de rijkste mannen van Brazilie maar hij is nog lang niet klaar met dromen.
Zijn manier van werken ookwel, The Semco Way genoemd, wordt inmiddels overgenomen door bedrijven wereldwijd.

Het begon 30 jaar geleden met de overname van het middelgroot bedrijf van zijn vader. Ricardo zag werknemers in rijen bij de prikklok staat met lange gezichten en dacht: Dat moet anders kunnen. Hij heeft radicaal het roer omgegooid en is een totaal andere koers gaan varen waarbij hij er vanuit gaat dat mensen beter en harder werken en meer productief zijn als ze gelukkig zijn en doen wat ze leuk vinden en goed in zijn. Hij wilde een transparante organisatie zonder geheimen waarin medewerkers zich mede verantwoordelijk voelen voor het bedrijf.

Controle waarbij mensen worden gebonden aan heel veel wetjes en regeltjes om de regie in handen te kunnen houden werken volgens Ricardo geestdodend zodat het goede en creatieve van de mens niet tot ontwikkeling kan komen.


Vanuit het besef dat kinderen al heel jong in een vast stramien moeten lopen waardoor hun werkelijk kwaliteiten niet kunnen ontwikkelen heeft Ricardo Semler inmiddels ook een school opgericht die werkt vanuit de kwaliteiten en verlangens van het kind.

Zijn grootste project is nu het ontwikkelen van een hele stad die werkt volgens zijn filosofie.

Zijn boek is inmiddels in 35 talen vertaald en is een bestseller. Je kunt zijn boek hiernaast in de linkerkolom aanschaffen.


DE VPRO heeft een mooi interview met hem uitgezonden die een goed beeld geeft van de persoon Ricardo en zijn filosofie, de grondslag van zijn succes.